Danh sách khen thưởng kì thi chất lượng khối 11 lần 1 năm học 2019-2020

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG THƯỞNG GHI CHÚ
1 Phạm Đăng Duy 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
2 Trần Hương Giang 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
3 Nguyễn Anh Tuấn 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
4 Đỗ Lệnh Hiếu 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
5 Vũ Quang Minh 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
6 Đỗ Tiến Đạt 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
7 Lê Thanh Bình 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
8 Nguyễn Huy Dương 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
9 Nguyễn Tùng Lâm 11A0 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
10 Phùng Thế Tài 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
11 Lưu Thanh Hương 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
12 Nguyễn Tuấn Dũng 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
13 Phan Thu Quyên 11A0 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
14 Nguyễn Tuấn Khôi 11A1a 1.000.000 Nhất khối
15 Phan Nhật Minh 11A1a 500.000 Nhì khối
16 Vũ Việt Thành Nam 11A1a 300.000 Ba khối
17 Nguyễn Hồng Hải 11A1a 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
18 Nguyễn Thị Phương Linh 11A1a 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
19 Hoàng Lê Bảo Linh 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
20 Nguyễn Xuân Đăng 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
21 Nguyễn Tiến Dũng 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
22 Nguyễn Công Hải Nam 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
23 Nguyễn Thành Nam 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
24 Chu Thị Kim Ngân 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
25 Lê Thị Minh Hằng 11A1a 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
26 Nguyễn Thế Anh 11A1b 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
27 Phùng Đức Trung 11A1b 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
28 Nguyễn Thị Hải Hà 11D01 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
29 Nguyễn Thị Minh Châu 11D01 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
30 Đinh Diệu Anh 11D01 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
31 Đỗ Minh Trang 11D01 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
32 Hoàng Phương Linh 11D01 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
33 Nguyễn Lê Thu Anh 11D02 1.000.000 Nhất khối
34 Mai Thủy Tiên 11D02 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
35 Nguyễn Phương Linh 11D02 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
36 Vũ Trần Khánh Linh 11D02 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
37 Nguyễn Ngọc Trang 11D02 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
38 Nguyễn Thùy Linh 11D02 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
39 Trần Quỳnh Anh 11D02 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
40 Triệu Thị Thu Huệ 11D02 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
41 Hoàng Linh Chi 11D02 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
42 Triệu Mỹ Tâm 11D02 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
43 Triệu Ngọc Mai 11D03 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
44 Ngô Thanh Hằng 11D03 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
45 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11D1 500.000 Nhì khối
46 Nguyễn Anh Thơ 11D1 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
47 Phạm Đức An 11H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
48 Trịnh Quang Huy 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
49 Ðỗ Thái Sơn 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
50 Trần Thị Phúc Lâm 11H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
51 Lê Đình Hảo 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
52 Đặng Huy Hoàng 11H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
53 Bùi Viết Hưng 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
54 Vũ Việt Hà 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
55 Lê Thảo Ly 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
56 Nguyễn Thanh Tuyết 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
57 Vũ Hoàng Hiệp 11H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
58 Trần Minh Thanh 11P 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
59 Dương Viết Tùng 11P 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
60 Nguyễn Lê Duy 11P 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
61 Nguyễn Phùng Thịnh 11P1 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
62 Nguyễn Đan Lê 11T 5.000.000 Tổng >=27
63 Lê Quang Minh 11T 5.000.000 Tổng >=27
64 Nguyễn Trần Trí Dũng 11T 1.500.000 Tổng 25.5-26.5
65 Phan Thị Phương Mai 11T 1.500.000 Tổng 25.5-26.5
66 Đoàn Mai Hương 11T 1.000.000 Tổng 25.5-26.5
67 Trịnh Nguyệt Hằng 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
68 Nguyễn Khắc Xuân Bách 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
69 Hoàng Tiến Anh 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
70 Trần Minh Hiếu 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
71 Nguyễn Sinh Hùng 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
72 Đoàn Nguyễn Thanh Tùng 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
73 Vũ Thành Khang 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
74 Lương Đức Khiêm 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
75 Trần Huy Nam 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
76 Phùng Lê Ngọc 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
77 Đỗ Nghiêm Minh 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
78 Phạm Trâm Anh 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
79 Lê Phương Ngân 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
80 Đỗ Sinh Hùng 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
81 Trần Quang Huy 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
82 Nguyễn Duy Long 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
83 Nguyễn Hoàng Hậu 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
84 Lê Hải Đăng 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
85 Đỗ Tiến Thành 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
86 Nguyễn Lương Huyền Anh 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
87 Quách Hồng Phúc 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
88 Đỗ Thị Ngọc Trâm 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
89 Vũ Quý Đôn 11T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
90 Lê Mai Linh 11T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
  tổng   48.300.000  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *