Danh sách khen thưởng thi thử Đại học lần 1 năm học 2019-2020

STT Họ và tên Tên LỚP Tổng thưởng cuối tuần Thưởng ĐH Tổng Thưởng
1 Nguyễn Thành Nam Nam 12A0 400000 300000 700000
2 Đỗ Quang  Thanh Thanh 12A0 200000 0 200000
3 Nguyễn Đức Phúc Lộc Lộc 12A0 100000 0 100000
4 Nguyễn Khoa Đạt Đạt 12A0 200000 0 200000
5 Nguyễn Hồng Hạnh Hạnh 12A0 0 300000 300000
6 Trần Ngọc Bách Bách 12A1 100000 0 100000
7 Vương Thị Linh Chi Chi 12A1 100000 300000 400000
8 Phạm Phương Linh Linh 12A1 100000 300000 400000
9 Chu Hoàng Minh Minh 12A1 0 500000 500000
10 Trần Đức Anh Anh 12A1 0 500000 500000
11 Mai Hoàng Phương Phương 12A1 100000 1000000 1100000
12 Phạm Đỗ Minh Hiếu Hiếu 12A1 200000 500000 700000
13 Phan Xuân Nhất Nhất 12A1 100000 0 100000
14 Nguyễn Đức Hoàng Hoàng 12A1 100000 500000 600000
15 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 12A1 0 300000 300000
16 Hoàng Trọng Nghĩa Nghĩa 12A1 300000 300000 600000
17 Trần Duy Anh Anh 12A1 0 300000 300000
18 Hoàng Minh Tuấn Tuấn 12A1 0 300000 300000
19 Ngô Gia Bách Bách 12A1 200000 0 200000
20 Lê Quốc Anh Anh 12A1 0 500000 500000
21 Đinh Văn Chiến Chiến 12A1 0 300000 300000
22 Cao Thiên Bảo Bảo 12A1 0 300000 300000
23 Vũ Thị Ngọc Bình Bình 12A1 0 300000 300000
24 Trần Minh Hiển Hiển 12A1 100000 500000 600000
25 Trần Diệu Linh Linh 12A1 0 300000 300000
26 Nguyễn Tùng Sơn Sơn 12A1 300000 0 300000
27 Nguyễn Xuân Hiếu Hiếu 12D 0 300000 300000
28 Ngô Diệu Hiền Hiền 12D 100000 300000 400000
29 Nguyễn Hà Vân Vân 12D 200000 300000 500000
30 Phan Thanh Hà 12D 0 300000 300000
31 Tạ Thị Thanh Xuân Xuân 12D 100000 300000 400000
32 Trần Bảo Khanh Khanh 12D 100000 0 100000
33 Lê Thùy Duyên Duyên 12D01 100000 500000 600000
34 Vũ Đạt Dũng Dũng 12D01 0 300000 300000
35 Nghiêm Huy Sơn Sơn 12D01 0 300000 300000
36 Nguyễn Vũ Linh Nga Nga 12D01 0 300000 300000
37 Phạm Lê Thanh Nhi Nhi 12D01 300000 1000000 1300000
38 Phạm Tố Uyên Uyên 12D01 100000 0 100000
39 Đào Tuyết Lê 12D01 0 300000 300000
40 Nguyễn Khánh Dương Dương 12D01 0 300000 300000
41 Nguyễn Minh Phương 20/10 Phương 12D01 100000 0 100000
42 Lưu Hồng Hạnh Hạnh 12D01 0 300000 300000
43 Đỗ Thị Hương Ly Ly 12D01 0 300000 300000
44 Vũ Thu Hà 12D02 0 300000 300000
45 Nguyễn Quang Minh Minh 12D02 100000 0 100000
46 Vũ Mạnh An An 12D02 0 300000 300000
47 Phạm Thúy Ngân Ngân 12D02 0 300000 300000
48 Trần Quang Hà 12D02 0 300000 300000
49 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 12D02 0 300000 300000
50 Đinh Trúc Thiện Thiện 12D02 0 300000 300000
51 Phạm Hà Phương Phương 12D02 0 300000 300000
52 Vũ Nhật Nguyên Minh Minh 12D02 100000 0 100000
53 Nguyễn Thị Mỹ Linh Linh 12D02 100000 0 100000
54 Nguyễn Ngọc Diễm Diễm 12D02 300000 0 300000
55 Đào Mạnh Dũng Dũng 12D02 0 300000 300000
56 Chu Thảo Dương Dương 12D02 100000 0 100000
57 Nguyễn Tuyết Mai Mai 12D1 100000 0 100000
58 Phạm Thanh Trường Trường 12D1 0 500000 500000
59 Nguyễn Như Hiển Hiển 12D2 0 500000 500000
60 Tống Trần Minh Phúc Phúc 12D2 0 300000 300000
61 Trần Đức Minh Minh 12D2 0 300000 300000
62 Bùi Khánh Hòa Hòa 12D2 200000 0 200000
63 Ngô Trường Thọ Thọ 12D2 0 300000 300000
64 Nguyễn Thục Nhi Nhi 12D2 100000 0 100000
65 Lê Thị Anh Thư Thư 12D2 0 300000 300000
66 Đặng Vân Chi Chi 12D01 0 300.000 300000
67 Vũ Tiến Đạt Đạt 12H 100000 0 100000
68 Hoàng Lệ Xuân Xuân 12H 200000 0 200000
69 Nguyễn Khoa Linh Linh 12H 0 300000 300000
70 Bùi Thành Đạt Đạt 12T 400000 1000000 1400000
71 Đặng Đình Trung Trung 12T 100000 0 100000
72 Hoàng Văn Hiếu Hiếu 12T 200000 500000 700000
73 Chu Xuân Hậu Hậu 12T 300000 300000 600000
74 Vũ Thu Thảo Thảo 12T 100000 0 100000
75 Phạm Hà Ngân Ngân 12T 100000 0 100000
76 Phạm Thanh Tùng Tùng 12T 100000 0 100000
77 Đặng Nguyễn Nhật Anh Anh 12T 100000 0 100000
78 Sỹ Văn Mạnh Mạnh 12T 200000 0 200000
79 Đàm Minh Anh Anh 12D 100000   100000
80 Tô Tùng Anh Anh 12T 100000 0 100000
81 Nguyễn Tiến Thành Thành 12T 100000 0 100000
82 Nguyễn Vũ Dũng Dũng 12T 100000 0 100000
  Tổng         26800000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *