SỰ KIỆN NỔI BẬT

17/01/2020

Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2019-2020 và mừng xuân Canh Tý

 • 8h00-11h00
 • Trường THPT Đào Duy Từ
17/11/2019

Hội thi “Tài năng sư phạm” chào mừng ngày 20-11

 • 8h00 – 11h30
 • Trường THPT Đào Duy Từ
09/11/2019

Chung kết giải Bóng đá và CheerDance chào mừng 20-11

 • 8h00 – 11h30
 • Trường THPT Đào Duy Từ
17/01/2020

Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2019-2020 và mừng xuân Canh Tý

 • 8h00-11h00
 • Trường THPT Đào Duy Từ
17/11/2019

Hội thi “Tài năng sư phạm” chào mừng ngày 20-11

 • 8h00 – 11h30
 • Trường THPT Đào Duy Từ
09/11/2019

Chung kết giải Bóng đá và CheerDance chào mừng 20-11

 • 8h00 – 11h30
 • Trường THPT Đào Duy Từ
true" image_hover="zoom-long" depth="3" animate="fadeInLeft" link="https://htgddaoduytu.edu.vn/dao-duy-tu-qua-cac-con-so/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC