Category Archives: Hồ sơ tuyển sinh

Phiếu cung cấp thông tin cần thiết khi đến đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020.2021

Phiếu cung cấp thông tin cần thiết khi đến đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020.2021 Tải bản word tại đây Phiếu cung cấp thông tin cần thiết khi đến đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2020.2021)

HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2019 – 2020

KHI ĐẾN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020  PHỤ HUYNH – HỌC SINH CẦN CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN SAU: Họ tên học sinh:………………………………………………Ngày sinh:……/……./……….Giới tính:………… Tốt nghiệp lớp 9 tại trường THCS:……………………………………………..Tỉnh/ TP:…………………….. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………….. Họ tên cha/ mẹ:……………………………………….Số điện thoại:…………………………………………….. Giải thưởng cấp […]