Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ thông báo tuyển dụng giáo viên cho năm học 2022-2023

Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ thông báo tuyển dụng giáo viên cho năm học 2022-2023 cho các ngành học sau:  GV Toán học ​ GV Tin học ​ GV Vật lí ​ GV Hóa học ​ GV Sinh học ​ GV Tiếng Anh ​ GV Công nghệ ​ GV Ngữ văn ​ […]