Danh sách khen thưởng kì thi chất lượng khối 10 lần 1 năm học 2019-2020

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG THƯỞNG GHI CHÚ
1 Cao Thái Duy 10A1A 1.000.000 Nhất khối
2 Trần Duy Hưng 10A1A 500.000 Nhì khối
3 Võ Hùng Phong 10A1A 300.000 Ba khối
4 Nguyễn Kim Anh 10D01 1.000.000 Nhất khối
5 Nguyễn Hiền Anh 10D01 500.000 Nhì khối
6 Đặng Thị Hà My 10D01 300.000 Ba khối
7 Trương Phạm Đình Linh 10H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
8 Phạm Hà Kim 10H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
9 Trần Minh Duy 10H 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
10 Vũ Đức Lâm 10H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
11 Đinh Trần Bảo Linh 10H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
12 Đỗ Lê Anh Tuấn 10H 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
13 Nguyễn Sỹ Duy(26/03/2004) 10T 1.500.000 Tổng điểm 25.5-26.5
14 Trần Mạnh Nguyên 10T 1.000.000 Tổng điểm 25.5-26.5
15 Nguyễn Hoàng Trung 10T 500.000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000
16 Dương Hồng Hạnh 10T 300.000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000
  TỔNG   9.300.000  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *