Category Archives: Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT

GIẤC MƠ LẠ

  GIẤC MƠ LẠ GS. TS Hà Huy Bằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ Thu muộn. Đông chưa tới. Đêm nay Hà Nội lại mưa. Qua khung cửa sổ tầng 2 của căn gác nhỏ, tôi ngồi ngắm mưa rơi. Có cảm tưởng như dòng mưa […]