TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ – HÀ NỘI XÉT THƯỞNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH CAO TRONG KÌ THI LẤY CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ – IELTS

Danh sách khen thưởng các học sinh có thành tích cao trong kì thi IELTS năm học 2020 – 2021:   

STT

HỌ TÊN

LỚP

ĐIỂM IELTS

MỨC THƯỞNG

1

Chu Minh Quang

12P

7.0

500.000đ

2

Dương Phan Trung Hiếu

12P

6.5

300.000đ

3

Nguyễn Đặng Nhật Minh

12P

6.5

300.000đ

4

Lê Minh Ngọc

12P

6.0

300.000đ

5

Đỗ Quang Vinh

12P

6.0

300.000đ

6

Vũ Thành Đạt

12P

6.0

300.000đ

7

Lê An Khánh

12P

6.0

300.000đ

8

Nguyễn Vũ Nam Anh

12P

5.5

300.000đ

Tổng

2.600.000đ

Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm nghìn đồng

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020 

                                                                                                                                                          Ban Giám hiệu

                                                                                                                                                        (Ký duyệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *