Khen thưởng trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020 HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI OLYMPIC PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ THẾ GIỚI TỔ CHỨC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2019:

Khen thưởng trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020

HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI OLYMPIC PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ THẾ GIỚI TỔ CHỨC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2019:

STT Name

Họ và Tên

Class

Lớp

Medal

Huy chương

1 Lê Đức Kiên 11A1a GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

2 Đỗ Thái Sơn 11H GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

3 Đặng Việt Anh 12T GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

4 Trần Thị Trà My 12D01 GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

5 Nguyễn Khánh Minh 12D1 GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

6 Nguyễn Huy Hoàng 12A1 GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

7 Cao Ngân An 11T GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

8 Đặng Huy Hoàng 11H GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

9 Đỗ Sinh Hùng 11T GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

10 Nguyễn Đoàn Quang Huy 12T GOLD MEDAL

Huy chương Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *